Folder Rujukan akademik

Kategori

Folder Buku bacaan siri 1
Folder Buku bacaan siri 2

Dokumen

Toggle Tajuk Tarikh
pdf Analisis Prestasi Murid Sains TIMSS 2015 ( pdf, 3.92 MB ) (670 muat turun) Popular
pdf Analisis Prestasi Murid Matematik TIMSS 2015 ( pdf, 3.43 MB ) (1082 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 Survey & Polling Tools A Quick Guide ( pdf, 7.82 MB ) (432 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 Tools in Education A Quick Guide ( pdf, 12.79 MB ) (966 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 Tools in Education Series Aplikasi Perangkaian Sosial Web 2 0 Dalam Pendidikan ( pdf, 7.30 MB ) (621 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 Tools in Education Series Aplikasi Web 2 0 dalam Pengajaran dan Pembelajaran ( pdf, 37.17 MB ) (298 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 Sharing Tools A Quick Guide ( pdf, 4.42 MB ) (631 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 Social Networking Tools A Quick Guide ( pdf, 5.24 MB ) (589 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 Collaboration Tools A Quick Guide ( pdf, 4.05 MB ) (444 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 Content Creation Tools A Quick Guide ( pdf, 8.03 MB ) (679 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 ePublishing Tools A Quick Guide ( pdf, 4.63 MB ) (520 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 Mindmapping & Brainstorming Tools A Quick Guide ( pdf, 4.41 MB ) (447 muat turun) Popular
pdf Plenary 3 Ichiro Miyazawa ( pdf, 1.71 MB ) (380 muat turun) Popular
pdf PP Inovasi Setuk ( zip, 2.21 MB ) (354 muat turun) Popular
pdf The Direction of Maritime and Marine Science Education and Training in Malaysia ( pdf, 28.34 MB ) (278 muat turun) Popular
pdf The Future of Economics and Management Education in Malaysia ( pdf, 47.77 MB ) (324 muat turun) Popular
pdf Web 2 0 Annotation and Bookmarking Tools A Quick Guide ( pdf, 7.59 MB ) (499 muat turun) Popular
pdf Plenary 1 Jim Ackers ( pdf, 907 KB ) (427 muat turun) Popular
pdf Plenary 2 Dr Ir Azmi Bin Ahmad ( pdf, 1.49 MB ) (439 muat turun) Popular
pdf Plenary 2 Professor Dato' Dr Hussein Ahmad ( pdf, 2.35 MB ) (378 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 04 April 2020, 10:41.