Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Penetapan Pembayaran Gaji Bagi Hari Rehat Mingguan dan Hari Kelepasan Mingguan Untuk Kes Tidak Hadir Bertugas ( pdf, 191 KB ) (69 muat turun) Baru
pdf Garis Panduan Penutupan PTJ Dan Penyerahan Fungsi PTJ Ditutup Kepada PTJ Baharu ( pdf, 236 KB ) (32 muat turun)
pdf Borang Pembukaan Fail KPM (Oktober 2019) ( pdf, 267 KB ) (89 muat turun)
pdf KPM Garis Panduan Prasekolah (vPortal) ( pdf, 1.94 MB ) (750 muat turun) Popular
pdf Tambahan Kaedah Semakan Lebihan Bayaran Emolumen Melalui Sistem Emolumen Berkomputer – Human Capital Management (HCM) ( pdf, 6.30 MB ) (104 muat turun) Popular
pdf Ringkasan Kod Carta Akaun Akruan (CAA) KPM ( pdf, 1.04 MB ) (253 muat turun) Popular
archive Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM AP11 (PK7) berkuatkuasa 15 Julai 2019. ( zip, 2.64 MB ) (573 muat turun) Popular
pdf Tatacara Perubahan Kunci Masuk Kod Tunggakan Gaji Elaun ( pdf, 889 KB ) (163 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Penggunaan Sistem Eperolehan Selaras Dengan Pekeliling Perbendaharaan (PP/PK7) ( pdf, 764 KB ) (887 muat turun) Popular
pdf GARIS PANDUAN Pelaksanaan Dasar Inklusif OKU di IPT ( pdf, 1.87 MB ) (1624 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Perolehan Sewaan Mesin Penyalin Dan Bacaan Meter ( pdf, 722 KB ) (1510 muat turun) Popular
pdf Panduan Perakaunan Aset KPM ( pdf, 1.85 MB ) (552 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil.8 Tahun 2019 - Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif (Model Holistik) Murid Berkeperluan Khas (MBK) Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2020 ( pdf, 596 KB ) (1570 muat turun) Popular
pdf PEKELILING PEROLEHAN BIL. 4 TAHUN 2019 :- Garis Panduan Perolehan Perkhidmatan Mesin Fotostat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ( pdf, 49.55 MB ) (339 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan KPM Bilangan 2 Tahun 2019 Peraturan Kad Kredit Korporat Kerajaan ( pdf, 378 KB ) (669 muat turun) Popular
pdf Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.1 Tahun 2019 Dasar Latihan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia ( pdf, 4.64 MB ) (1212 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Pelaksanaan PPRN di Peringkat Institusi 2019 ( pdf, 1.54 MB ) (1012 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil 7 Tahun 2019 Pelaksanaan Pendidikan Sivik di Prasekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ( pdf, 1.17 MB ) (12616 muat turun) Popular
archive Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM 2019 ( 7z, 5.96 MB ) (997 muat turun) Popular
pdf PANDUAN WAKTU BEKERJA PA&PPM Edisi 2018 (6MEI2019) ( pdf, 853 KB ) (7487 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 18 November 2019, 10:46.