Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Surat Siaran KPM Bilangan 3 Tahun 2020: Garis Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Disebabkan Penularan Jangkitan Covid-19 ( pdf, 1.62 MB ) (4224 muat turun) Popular
pdf SOP PENCEGAHAN PENULARAN JANGKITAN PENYAKIT COVID19 DI SEKOLAH ( pdf, 357 KB ) (35743 muat turun) Popular
pdf PELAKSANAAN PERHIMPUNAN SEKOLAH SEMASA PENULARAN PENYAKIT COVID19 DI SEKOLAH ( pdf, 88 KB ) (3719 muat turun) Popular
spreadsheet Senarai Jurulatih Utama (JU) Klasifikasi Fail Sekolah ( xlsx, 75 KB ) (192 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Ketua Nazir Sekolah Bil. 1 Tahun 2020 : Pemeriksaan Institusi Pendidikan Oleh Jemaah Nazir Tahun 2020 ( pdf, 1.44 MB ) (2830 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Program Transisi ke Kerjaya Murid Berkeperluan Khas (MBK) ( pdf, 496 KB ) (877 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2019 Pelaksanaan Program Transisi ke Kerjaya Murid Berkeperluan Khas (MBK) Di Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia ( pdf, 1.53 MB ) (889 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Bahagian Pembangunan – Seksyen Bayaran (130305) ( pdf, 394 KB ) (400 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Bahagian Akaun – Pejabat Perakaunan (1109) ( pdf, 353 KB ) (468 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Jabatan Pendidikan Politeknik Dan Kolej Komuniti (JPPKK) ( pdf, 1.20 MB ) (293 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) ( pdf, 822 KB ) (224 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Kumpulan Wang Amanah Lembaga Peperiksaan ( pdf, 600 KB ) (254 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Kumpulan Wang Sekolah ( pdf, 474 KB ) (775 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Pejabat Perwakilan Tetap Malaysia Ke UNESCO, Paris ( pdf, 347 KB ) (183 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Pengurusan Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan ( pdf, 1.14 MB ) (684 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Pengurusan Perolehan Kerja Dan Pembangunan ( pdf, 942 KB ) (522 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Semua Bahagian/Jabatan/Institusi Pendidikan/PPD/Sekolah ( pdf, 1.79 MB ) (1035 muat turun) Popular
pdf 1. Surat Edaran ( pdf, 1.55 MB ) (1084 muat turun) Popular
pdf 2. Garis Panduan Pelupusan Aset Alih Kerajaan ( pdf, 6.78 MB ) (889 muat turun) Popular
pdf 3. P. U. (B) 485 - Perwakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 5 ( pdf, 564 KB ) (930 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 04 April 2020, 10:41.