Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Garis Panduan Program Transisi ke Kerjaya Murid Berkeperluan Khas (MBK) ( pdf, 496 KB ) (381 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2019 Pelaksanaan Program Transisi ke Kerjaya Murid Berkeperluan Khas (MBK) Di Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia ( pdf, 1.53 MB ) (441 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Bahagian Pembangunan – Seksyen Bayaran (130305) ( pdf, 394 KB ) (258 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Bahagian Akaun – Pejabat Perakaunan (1109) ( pdf, 353 KB ) (317 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Jabatan Pendidikan Politeknik Dan Kolej Komuniti (JPPKK) ( pdf, 1.20 MB ) (158 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) ( pdf, 822 KB ) (126 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Kumpulan Wang Amanah Lembaga Peperiksaan ( pdf, 600 KB ) (145 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Kumpulan Wang Sekolah ( pdf, 474 KB ) (489 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Pejabat Perwakilan Tetap Malaysia Ke UNESCO, Paris ( pdf, 347 KB ) (115 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Pengurusan Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan ( pdf, 1.14 MB ) (407 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Pengurusan Perolehan Kerja Dan Pembangunan ( pdf, 942 KB ) (315 muat turun) Popular
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Semua Bahagian/Jabatan/Institusi Pendidikan/PPD/Sekolah ( pdf, 1.79 MB ) (630 muat turun) Popular
pdf 1. Surat Edaran ( pdf, 1.55 MB ) (887 muat turun) Popular
pdf 2. Garis Panduan Pelupusan Aset Alih Kerajaan ( pdf, 6.78 MB ) (607 muat turun) Popular
pdf 3. P. U. (B) 485 - Perwakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 5 ( pdf, 564 KB ) (522 muat turun) Popular
pdf 4. AM2.7 Pelupusan Aset Alih Kerajaan ( pdf, 1.56 MB ) (363 muat turun) Popular
pdf 5. Akta 672 - Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 ( pdf, 2.10 MB ) (235 muat turun) Popular
pdf 6. Akta 127 - Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ( pdf, 118 KB ) (204 muat turun) Popular
pdf Klasifikasi Fail Kolej Matrikulasi ( pdf, 57.19 MB ) (150 muat turun) Popular
pdf Arahan Pegawai Pengawal (APP) KPM Tahun 2020 ( pdf, 7.61 MB ) (3275 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 22 Februari 2020, 18:32.