• Kriteria Penilaian

Kriteria Penilaian

 • 30% Penilaian

  Pengiktirafan dan sanjungan
  Pengiktirafan dan sanjungan berasaskan sumbangannya dalam memartabatkan bahasa Melayu yang diterima di peringkat institusi, kebangsaan atau antarabangsa.
 • 20% Penilaian

  Penerbitan Ilmiah
  Menghasilkan penerbitan ilmiah dalam bentuk bahan-bahan berwasit yang bermutu tinggi dalam bahasa Melayu:
Buku atau e-buku (sebagai penulis utama)
Buku atau e-buku (sebagai penyunting)
Bab dalam buku atau e-buku (sebagai penulis utama)
Makalah Jurnal (sebagai penulis utama)
Laporan Teknikal (berasaskan penyelidikan dan perundingan)
Karya terjemahan ke bahasa Melayu
Penerbitan-penerbitan lain (majalah, akhbar dan buletin)

 • 15% Penilaian

  Penyeliaan tesis, disertasi atau latihan ilmiah
  Penyeliaan tesis, disertasi atau latihan ilmiah dalam bahasa Melayu (sebagai penyelia utama) bagi pelajar pada peringkat pengajian doktor falsafah, sarjana, sarjana muda atau diploma.
 • 10% Penilaian

  Penyelidikan Ilmiah
  Menghasilkan penyelidikan ilmiah yang berwibawa dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai wahana di peringkat institusi, kebangsaan atau antarabangsa.
 • 10% Penilaian

  Pengajaran
  Pengajaran dalam disiplin ilmunya menggunakan bahasa Melayu di peringkat pengajian doktor falsafah, sarjana, sarjana muda atau diploma.
 • 5% Penilaian

  Khidmat perundingan dan hasilan inovasi
  Khidmat perundingan dalam bahasa Melayu yang disumbangkan kepada mana-mana pihak yang membawa dampak kepada organisasi. Manakala hasilan inovasi dalam bahasa Melayu adalah hasil kreativiti dan inovasi yang berdampak tinggi sama ada dalam bentuk produk atau perkhidmatan.
 • 5% Penilaian

  Jawatan dan Anugerah
  Jawatan pentadbiran yang disandang pada peringkat institusi seperti Ketua Jabatan, Timbalan Pengarah, Pengarah, Dekan, Timbalan Naib Canselor, Naib Canselor dan lain-lain. Kriteria ini juga mengambil kira Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) yang dianugerahkan oleh organisasi.
 • 5% Penilaian

  Khidmat ikhtisas dan masyarakat

  Khidmat ikhtisas ialah khidmat yang diberikan berdasarkan bidang kepakaran. Manakala khidmat masyarakat adalah penglibatan dan sumbangan dalam aktiviti kemasyarakatan di luar bidang tugas.

 • Penilaian Baharu

  TEMU BUAL

  Temu bual calon bersama panel penilai bagi meneliti kefasihan pertuturan dalam berbahasa Melayu

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 29 September 2023, 15:09.