Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Surat Siaran Bilangan 10 KSSM Mata Pelajaran Elektif Teknikal ( pdf, 151 KB ) (918 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 9 KSSM Kesusasteraan ( pdf, 518 KB ) (765 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (Menengah Atas) dan Pelaksanaan Pakej Mata Pelajaran Mulai Tahun 2020 ( pdf, 707 KB ) (8045 muat turun) Popular
pdf Penetapan Pembayaran Gaji Bagi Hari Rehat Mingguan dan Hari Kelepasan Mingguan Untuk Kes Tidak Hadir Bertugas ( pdf, 191 KB ) (828 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Penutupan PTJ Dan Penyerahan Fungsi PTJ Ditutup Kepada PTJ Baharu ( pdf, 236 KB ) (618 muat turun) Popular
pdf Borang Pembukaan Fail KPM (Oktober 2019) ( pdf, 267 KB ) (830 muat turun) Popular
pdf KPM Garis Panduan Prasekolah (vPortal) ( pdf, 1.94 MB ) (18823 muat turun) Popular
pdf Tambahan Kaedah Semakan Lebihan Bayaran Emolumen Melalui Sistem Emolumen Berkomputer – Human Capital Management (HCM) ( pdf, 6.30 MB ) (450 muat turun) Popular
pdf Ringkasan Kod Carta Akaun Akruan (CAA) KPM ( pdf, 1.04 MB ) (2417 muat turun) Popular
archive Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM AP11 (PK7) berkuatkuasa 15 Julai 2019. ( zip, 2.64 MB ) (1874 muat turun) Popular
pdf Tatacara Perubahan Kunci Masuk Kod Tunggakan Gaji Elaun ( pdf, 889 KB ) (709 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Penggunaan Sistem Eperolehan Selaras Dengan Pekeliling Perbendaharaan (PP/PK7) ( pdf, 764 KB ) (2826 muat turun) Popular
pdf GARIS PANDUAN Pelaksanaan Dasar Inklusif OKU di IPT ( pdf, 1.87 MB ) (6061 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Perolehan Sewaan Mesin Penyalin Dan Bacaan Meter ( pdf, 722 KB ) (4629 muat turun) Popular
pdf Panduan Perakaunan Aset KPM ( pdf, 1.85 MB ) (1150 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil.8 Tahun 2019 : Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif (Model Holistik) Murid Berkeperluan Khas (MBK) Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2020 ( pdf, 596 KB ) (3281 muat turun) Popular
pdf PEKELILING PEROLEHAN BIL. 4 TAHUN 2019 :- Garis Panduan Perolehan Perkhidmatan Mesin Fotostat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ( pdf, 49.55 MB ) (857 muat turun) Popular
pdf SPK DK 1 : Peraturan Kad Kredit Korporat Kerajaan ( pdf, 378 KB ) (1260 muat turun) Popular
pdf Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.1 Tahun 2019 Dasar Latihan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia ( pdf, 4.64 MB ) (4275 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Pelaksanaan PPRN di Peringkat Institusi 2019 ( pdf, 1.54 MB ) (2311 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 04 April 2020, 10:41.