Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf 4. AM2.7 Pelupusan Aset Alih Kerajaan ( pdf, 1.56 MB ) (738 muat turun) Popular
pdf 5. Akta 672 - Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 ( pdf, 2.10 MB ) (481 muat turun) Popular
pdf 6. Akta 127 - Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ( pdf, 118 KB ) (739 muat turun) Popular
pdf Klasifikasi Fail Kolej Matrikulasi ( pdf, 57.19 MB ) (357 muat turun) Popular
pdf Arahan Pegawai Pengawal (APP) KPM Tahun 2020 ( pdf, 7.61 MB ) (6600 muat turun) Popular
pdf SPK BT 20 : Garis Panduan Bantuan Awal Persekolahan (BAP) Kepada Murid Di Sekolah Agama Negeri (SAN), Sekolah Agama Rakyat (SAR) Dan Sekolah Swasta (Persendirian) ( pdf, 1.61 MB ) (1094 muat turun) Popular
pdf SPK BT 19 : Garis Panduan Bantuan Awal Persekolahan Kepada Murid Di Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan ( pdf, 1.64 MB ) (1855 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Pelantikan Pegawai Pengelas (Mei 2019) ( pdf, 3.11 MB ) (955 muat turun) Popular
pdf Borang Pelantikan Pegawai Pengelas (Mei 2019) ( pdf, 563 KB ) (602 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 16 Tahun 2019: Pelaksanaan Pengenalan Tulisan Jawi Dalam Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Melayu kepada Murid Tahun 4 Sekolah Jenis Kebangsaan Mulai Tahun 2020 ( pdf, 345 KB ) (2983 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 15 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah bagi Mata Pelajaran Aliran Kemahiran Secara Berperingkat-peringkat Bermula di Tingkatan 4 Pada Tahun 2020 ( pdf, 228 KB ) (2436 muat turun) Popular
pdf Buku Kod Perakaunan KPM Tahun 2020 ( pdf, 75.24 MB ) (1127 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Mengenai Pelaksanaan Bantuan Awal Persekolahan (BAP) Tahun 2020 Bagi Sekolah Kerajaan (SK) Dan Sekolah Bantuan Kerajaan (SBK) ( pdf, 449 KB ) (21091 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 14 Tahun 2019 : Penjenamaan Semula Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Kepada Bengkel Reka Bentuk Dan Teknologi ( pdf, 121 KB ) (1511 muat turun) Popular
pdf Klasifikasi Fail Sekolah ( pdf, 8.45 MB ) (32939 muat turun) Popular
pdf Pelaksanaan Peluasan Pelantikan Warden Asrama Kepada Semua Kakitangan Bukan Guru Gred 19 Dan Ke Atas Di Sekolah Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ( pdf, 655 KB ) (4360 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2019: Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) Sarawak Mulai Tahun 2020 ( pdf, 353 KB ) (2972 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 5 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2020 ( pdf, 506 KB ) (12879 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 12 Pengecualian Kelas Peralihan di SMK oleh murid SJKC dan SJKT ( pdf, 165 KB ) (1095 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 11 KSSM Mata Pelajaran Vokasional ( pdf, 232 KB ) (2807 muat turun) Popular

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 11 Julai 2020, 19:24.