Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Garis Panduan Pelantikan Pegawai Pengelas (Mei 2019) ( pdf, 3.11 MB ) (154 muat turun) Popular
pdf Borang Pelantikan Pegawai Pengelas (Mei 2019) ( pdf, 563 KB ) (105 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 16 Tahun 2019: Pelaksanaan Pengenalan Tulisan Jawi Dalam Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Melayu kepada Murid Tahun 4 Sekolah Jenis Kebangsaan Mulai Tahun 2020 ( pdf, 345 KB ) (1400 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 15 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah bagi Mata Pelajaran Aliran Kemahiran Secara Berperingkat-peringkat Bermula di Tingkatan 4 Pada Tahun 2020 ( pdf, 228 KB ) (444 muat turun) Popular
pdf Buku Kod Perakaunan KPM Tahun 2020 ( pdf, 75.24 MB ) (421 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Mengenai Pelaksanaan Bantuan Awal Persekolahan (BAP) Tahun 2020 Bagi Sekolah Kerajaan (SK) Dan Sekolah Bantuan Kerajaan (SBK) ( pdf, 449 KB ) (6280 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 14 Tahun 2019 : Penjenamaan Semula Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Kepada Bengkel Reka Bentuk Dan Teknologi ( pdf, 121 KB ) (936 muat turun) Popular
pdf Klasifikasi Fail Sekolah ( pdf, 8.45 MB ) (13292 muat turun) Popular
pdf Pelaksanaan Peluasan Pelantikan Warden Asrama Kepada Semua Kakitangan Bukan Guru Gred 19 Dan Ke Atas Di Sekolah Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ( pdf, 655 KB ) (3312 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2019: Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) Sarawak Mulai Tahun 2020 ( pdf, 353 KB ) (1028 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 5 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2020 ( pdf, 506 KB ) (4444 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 12 Pengecualian Kelas Peralihan di SMK oleh murid SJKC dan SJKT ( pdf, 165 KB ) (734 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 11 KSSM Mata Pelajaran Vokasional ( pdf, 232 KB ) (926 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 10 KSSM Mata Pelajaran Elektif Teknikal ( pdf, 151 KB ) (683 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 9 KSSM Kesusasteraan ( pdf, 518 KB ) (615 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (Menengah Atas) dan Pelaksanaan Pakej Mata Pelajaran Mulai Tahun 2020 ( pdf, 707 KB ) (4077 muat turun) Popular
pdf Penetapan Pembayaran Gaji Bagi Hari Rehat Mingguan dan Hari Kelepasan Mingguan Untuk Kes Tidak Hadir Bertugas ( pdf, 191 KB ) (684 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Penutupan PTJ Dan Penyerahan Fungsi PTJ Ditutup Kepada PTJ Baharu ( pdf, 236 KB ) (439 muat turun) Popular
pdf Borang Pembukaan Fail KPM (Oktober 2019) ( pdf, 267 KB ) (667 muat turun) Popular
pdf KPM Garis Panduan Prasekolah (vPortal) ( pdf, 1.94 MB ) (8686 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 24 Januari 2020, 11:43.