Select Toggle Tajuk Tarikh
dokumen Borang Lantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ)/Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) ( doc, 41 KB ) (377 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bilangan 1 Tahun 2019 : Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) ( pdf, 1.51 MB ) (1253 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Permohonan dan Pencalonan Pegawai P&P Bagi Kemudahan Penajaan Pengajian Di Peringkat Sarjana Dan Kedoktoran (Ph.D) Secara Sepenuh Masa ( pdf, 316 KB ) (418 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil 6 Tahun 2019: Pelaksanaan Modul Teknologi Maklumat Dalam Kurikulum Kebangsaan Oleh Pihak Luar Dalam Jadual Waktu Rasmi Persekolahan Di Sekolah KPM ( pdf, 1.72 MB ) (1133 muat turun) Popular
pdf Polisi Keselamatan Siber Kementerian Pendidikan Malaysia ( pdf, 3.74 MB ) (7736 muat turun) Popular
pdf Pekeliling ICT KPM Bil 1 Tahun 2019 ( pdf, 1.35 MB ) (3397 muat turun) Popular
pdf Dasar Pengurusan Rekod KPM ( pdf, 3.07 MB ) (320 muat turun) Popular
pdf Tatacara Pengurusan Rekod dengan Penggunaan Aplikasi Digital Document Management System (DDMS) ( pdf, 5.67 MB ) (731 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 5 Tahun 2016 Panduan Keselamatan Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dn Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah ( pdf, 3.01 MB ) (1270 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2008 Panduan Pengurusan dan Perlaksanaan Program Bumi Hijau Sekolah ( pdf, 81 KB ) (287 muat turun) Popular
dokumen BHA Biasiswa Luar Negara ( docx, 36 KB ) (767 muat turun) Popular
pdf Surat Edaran Borang Pengesahan Pelaksanaan Perkhidmatan PKK, KBK ( pdf, 747 KB ) (2411 muat turun) Popular
spreadsheet Borang Pengesahan Perkhidmatan PKK Bagi Kontrak Bermula SEBELUM 1 Januari 2019 ( xls, 148 KB ) (1206 muat turun) Popular
spreadsheet Borang Pengesahan Perkhidmatan PKK Bagi Kontrak Bermula PADA 1 Januari 2019 ( xls, 146 KB ) (1308 muat turun) Popular
pdf Pekeliling Perolehan BPL, KPM Bil 2 Tahun 2019 ( pdf, 1.34 MB ) (2097 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 1972 Peraturan peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran ( pdf, 32 KB ) (510 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 1985 Peraturan Pakaian Guru dan Pensyarah di Maktab serta lain lain Pegawai JPN, PPD ( pdf, 552 KB ) (3248 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 1984 Garis Panduan Mengenai Aktiviti aktiviti Kebudayaaan di Sekolah sekolah ( pdf, 1.12 MB ) (226 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 1984 Pengurusan Kelas Pelajaran Lanjutan ( pdf, 1.40 MB ) (217 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 1985 PENUBUHAN JAWATANKUASA BIMBINGAN PELAJAR SEKOLAH ( pdf, 59 KB ) (622 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 16 November 2019, 14:54.