Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 14 Tahun 2019 : Penjenamaan Semula Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Kepada Bengkel Reka Bentuk Dan Teknologi ( pdf, 121 KB ) (186 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil.13 Tahun 2019 : Pelaksanaan Pengenalan Tulisan Jawi Dalam Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Melayu Kepada Murid Tahun 4 Sekolah Jenis Kebangsaan Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2020 ( pdf, 375 KB ) (164 muat turun) Popular
pdf Klasifikasi Fail Sekolah ( pdf, 8.45 MB ) (1057 muat turun) Popular
pdf Pelaksanaan Peluasan Pelantikan Warden Asrama Kepada Semua Kakitangan Bukan Guru Gred 19 Dan Ke Atas Di Sekolah Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ( pdf, 655 KB ) (2655 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2019: Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) Sarawak Mulai Tahun 2020 ( pdf, 353 KB ) (253 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 5 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2020 ( pdf, 506 KB ) (1120 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 12 Pengecualian Kelas Peralihan di SMK oleh murid SJKC dan SJKT ( pdf, 165 KB ) (433 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 11 KSSM Mata Pelajaran Vokasional ( pdf, 232 KB ) (305 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 10 KSSM Mata Pelajaran Elektif Teknikal ( pdf, 151 KB ) (349 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 9 KSSM Kesusasteraan ( pdf, 518 KB ) (299 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (Menengah Atas) dan Pelaksanaan Pakej Mata Pelajaran Mulai Tahun 2020 ( pdf, 707 KB ) (1446 muat turun) Popular
pdf Penetapan Pembayaran Gaji Bagi Hari Rehat Mingguan dan Hari Kelepasan Mingguan Untuk Kes Tidak Hadir Bertugas ( pdf, 191 KB ) (427 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Penutupan PTJ Dan Penyerahan Fungsi PTJ Ditutup Kepada PTJ Baharu ( pdf, 236 KB ) (244 muat turun) Popular
pdf Borang Pembukaan Fail KPM (Oktober 2019) ( pdf, 267 KB ) (364 muat turun) Popular
pdf KPM Garis Panduan Prasekolah (vPortal) ( pdf, 1.94 MB ) (2493 muat turun) Popular
pdf Tambahan Kaedah Semakan Lebihan Bayaran Emolumen Melalui Sistem Emolumen Berkomputer – Human Capital Management (HCM) ( pdf, 6.30 MB ) (255 muat turun) Popular
pdf Ringkasan Kod Carta Akaun Akruan (CAA) KPM ( pdf, 1.04 MB ) (626 muat turun) Popular
archive Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM AP11 (PK7) berkuatkuasa 15 Julai 2019. ( zip, 2.64 MB ) (1041 muat turun) Popular
pdf Tatacara Perubahan Kunci Masuk Kod Tunggakan Gaji Elaun ( pdf, 889 KB ) (364 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Penggunaan Sistem Eperolehan Selaras Dengan Pekeliling Perbendaharaan (PP/PK7) ( pdf, 764 KB ) (1292 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 12 Disember 2019, 16:14.