Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Bahagian Pembangunan – Seksyen Bayaran (130305) ( pdf, 394 KB ) (34 muat turun) Baru
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Bahagian Akaun – Pejabat Perakaunan (1109) ( pdf, 353 KB ) (33 muat turun) Baru
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Jabatan Pendidikan Politeknik Dan Kolej Komuniti (JPPKK) ( pdf, 1.20 MB ) (25 muat turun) Baru
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) ( pdf, 822 KB ) (28 muat turun) Baru
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Kumpulan Wang Amanah Lembaga Peperiksaan ( pdf, 600 KB ) (24 muat turun) Baru
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Kumpulan Wang Sekolah ( pdf, 474 KB ) (40 muat turun) Baru
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Pejabat Perwakilan Tetap Malaysia Ke UNESCO, Paris ( pdf, 347 KB ) (26 muat turun) Baru
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Pengurusan Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan ( pdf, 1.14 MB ) (45 muat turun) Baru
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Pengurusan Perolehan Kerja Dan Pembangunan ( pdf, 942 KB ) (33 muat turun) Baru
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Semua Bahagian/Jabatan/Institusi Pendidikan/PPD/Sekolah ( pdf, 1.79 MB ) (49 muat turun) Baru
pdf 1. Surat Edaran ( pdf, 1.55 MB ) (578 muat turun) Popular
pdf 2. Garis Panduan Pelupusan Aset Alih Kerajaan ( pdf, 6.78 MB ) (255 muat turun) Popular
pdf 3. P. U. (B) 485 - Perwakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 5 ( pdf, 564 KB ) (206 muat turun) Popular
pdf 4. AM2.7 Pelupusan Aset Alih Kerajaan ( pdf, 1.56 MB ) (148 muat turun) Popular
pdf 5. Akta 672 - Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 ( pdf, 2.10 MB ) (103 muat turun) Popular
pdf 6. Akta 127 - Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ( pdf, 118 KB ) (77 muat turun)
pdf Klasifikasi Fail Kolej Matrikulasi ( pdf, 57.19 MB ) (65 muat turun)
pdf Arahan Pegawai Pengawal (APP) KPM Tahun 2020 ( pdf, 7.61 MB ) (2028 muat turun) Popular
pdf SPK BT 20 : Garis Panduan Bantuan Awal Persekolahan (BAP) Kepada Murid Di Sekolah Agama Negeri (SAN), Sekolah Agama Rakyat (SAR) Dan Sekolah Swasta (Persendirian) ( pdf, 1.61 MB ) (295 muat turun) Popular
pdf SPK BT 19 : Garis Panduan Bantuan Awal Persekolahan Kepada Murid Di Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan ( pdf, 1.64 MB ) (704 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 24 Januari 2020, 11:43.