• Syarat dan Peraturan

  Syarat Umum, Peraturan dan Tatacara Permohonan

Syarat Umum

 • Syarat Umum 1

  Warganegara Malaysia
  Penyertaan terbuka hanya kepada warganegara Malaysia.
 • Syarat Umum 2

  Ahli Akademik Universiti Awam
  Pemohon mestilah terdiri daripada ahli akademik yang berkhidmat sepenuh masa di Universiti Awam sepanjang tahun atau sebahagian tahun yang dinilai.
 • Syarat Umum 3

  Berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun
  Terbuka kepada semua ahli akademik yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun secara kumulatif sepanjang tempoh perkhidmatan.

Peraturan dan Tatacara Permohonan

 • Pemohon hendaklah mendaftarkan pencalonan melalui Borang Pendaftaran Online di http://www.moe.gov.my/atabm

 • Selepas membuat pendaftaran online, pemohon hendaklah menggunakan borang permohonan terkini yang boleh dicapai melalui http://www.moe.gov.my/atabm. Permohonan yang tidak menggunakan borang yang disediakan tidak akan dinilai.

 • Borang permohonan mestilah diisi dengan lengkap mengikut format yang ditetapkan dan disertakan dengan dokumen sokongan serta bukti yang sah. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

 • Permohonan hendaklah diperakukan oleh ketua tertinggi organisasi berkenaan, seperti Naib Canselor (NC)/Rektor/Ketua Pengarah (KP)/Pengarah/Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) atau wakil yang menjalankan tugasnya atau pemangkunya. Sekiranya borang permohonan ditandatangani oleh wakil/pemangku NC/Rektor/KP/Pengarah/KPE surat penurunan kuasa daripada NC/Rektor/KP/Pengarah/KPE perlu disertakan.

 • Sekiranya pemohon ialah ketua tertinggi organisasi berkenaan, seperti NC/Rektor/KP/Pengarah/KPE menjadi calon, maka borang pencalonan hendaklah ditandatangani oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU)/ Presiden/Ketua Setiausaha (KSU)/Pengerusi Lembaga Pengarah organisasi.

 • Ahli Jawatankuasa Teknikal dan Penerima Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu tidak boleh memohon. Sekiranya ada yang ingin memohon, maka beliau hendaklah melepaskan keahlian dalam jawatankuasa.

 • Sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu dan tidak tepat, Kementerian Pendidikan Malaysia berhak untuk menarik balik anugerah.

 • Permohonan dalam bentuk salinan keras hendaklah dihantar kepada Urus Setia ATABM, KPM sebelum atau pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Permohonan hendaklah dihantar ke alamat berikut:

  Setiausaha Bahagian
  Bahagian Perancangan dan Penyelarasan Dasar
  Kementerian Pendidikan Malaysia
  Aras 13, No. 2, Menara 2
  Jalan P5/6, Presint 5
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62200 PUTRAJAYA
  (u.p.: Urus Setia Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu )
 • Keputusan penganugerahan adalah muktamad.

Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu

Bahagian Perancangan dan Penyelarasan Dasar
Kementerian Pendidikan Malaysia

Hakcipta Terpelihara © 2017 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)