Inisiatif A7 : Pemusatan Perkhidmatan Teknikal ICT (Juruteknik Peringkat PPD)