Mesej Integriti KPM 2020

Siri 1 Tahun 2020 - Betul Diteladani, Salah Dibetulkan    image Muat Turun (2.45 MB)
Siri 2 Tahun 2020 - Pemerkasaan Penggunaan Bahasa Kebangsaan 1.0   image Muat Turun (3.78 MB)
Siri 3 Tahun 2020 - Pemerkasaan Penggunaan Bahasa Kebangsaan 2.0 image Muat Turun (3.74 MB)
Siri 4 Tahun 2020 - Larangan Pekerjaan Luar   image Muat Turun (3.00 MB)
Siri 5 Tahun 2020 - Larangan Membuat Pernyataan Awam   image Muat Turun (2.47 MB)
Siri 6 Tahun 2020 - Patuhi Peraturan-peraturan Yang Berkuat Kuasa   image Muat Turun (2.12 MB)
Siri 7 Tahun 2020 - Ikhlas Melakukan Amalan Baik   image Muat Turun (3.93 MB)