SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT KEPADA BAHAGIAN BUKU TEKS

 

Kod Sebut Harga : SKP/SH/40/2017

Tarikh Tutup : 29 NOVEMBER 2017 (RABU)

Tarikh Iklan Disiarkan 16 November 2017
1. Notis  Sebut Harga Muat Turun
2. Lampiran B - Borang Akuan Sebut Harga Muat Turun
3. Lampiran B1 - Surat Akuan Pembida Muat Turun
4. Lampiran C - Tawaran Harga Muat Turun
5. Lampiran D - Spesifikasi Teknikal Perkakasan dan Perisian Muat Turun
6. LAMPIRAN Q Muat Turun
7. SENARAI SEMAK Muat Turun