Contoh Borang Dan Dokumen Tender KBK Dan BMB

Contoh Borang Dan Dokumen Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan (KBK) Di Sekolah / Institusi Bagi Kontrak Mulai 1 Januari 2018 Sehingga 31 Disember 2020 (36 Bulan) Dan Tender Perkhidmatan Bekalan Makanan Bermasak Di Sekolah-Sekolah Bagi Kontrak 1 Januari 2018 Sehingga 31 Disember 2019 (24 Bulan)

Tarikh Iklan Disiarkan 9 Ogos 2017 
Tajuk Bahan/Muat Turun Muat Turun