Ralat Tender Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak Ke Asrama Sekolah-Sekolah Di Bawah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Jun 2016 Hingga 31 Mei 2018

Kod Tender --
Tarikh Iklan Disiarkan 05 February 2016
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan --
Jabatan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
Muat turun Ralat Tender Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak Ke Asrama Sekolah-Sekolah Di Bawah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka