Ralat Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan (KBK) Di Sekolah / Institusi Pendidikan Di Bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Kontrak Mulai 1 Jun 2016

Kod Tender --
Tarikh Iklan Disiarkan 02 March 2016
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan --
Jabatan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
Muat Turun Ralat Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan (KBK)