Ralat: Sebut Harga Bagi Menyiapkan Baki Kerja Elektrik Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya

Kod Tender KP(BP-T)/SBTH/23/2016
Tarikh Iklan Disiarkan 26 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan 14 October 2016
Jabatan Bahagian Pembangunan Pelajaran
Muat Turun Ralat: Sebut Harga Bagi Menyiapkan Baki Kerja Elektrik Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya