Ralat Iklan Tawaran Tender Bagi Projek Perkhidmatan Pembekalan Elektrik Melalui Pengoperasian Dan Penyelenggaraan Set Janakuasa Serta Kerja-Kerja Lain Yang Bersangkutan Di Sekolah-Sekolah Luar Bandar Di Negeri Sarawak (Fasa IV)

Kod Tender --
Tarikh Iklan Disiarkan 30 September 2014
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan -- 
Jabatan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset 
Muat Turun Ralat Iklan Tawaran Tender Bagi Projek Perkhidmatan Pembekalan Elektrik Melalui Pengoperasian Dan Penyelenggaraan Set Janakuasa Serta Kerja-Kerja Lain Yang Bersangkutan Di Sekolah-Sekolah Luar Bandar Di Negeri Sarawak (Fasa IV)