Pembatalan Dan Ralat Tender Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak/Makanan Mentah Ke Asrama Sekolah-Sekolah Di Bawah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Jun 2016 Hingga 31 Mei 2018

Kod Tender --
Tarikh Iklan Disiarkan 12 February 2016
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan --
Jabatan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
Muat Turun Pembatalan Dan Ralat Tender Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak/Makanan Mentah Ke Asrama Sekolah-Sekolah Di Bawah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu