RALAT TENDER PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN (KBK) KE SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI TEMPOH KONTRAK MULAI 1 JANUARI 2019 SEHINGGA 31 DISEMBER 2021 (36 BULAN)

MUAT TURUN