Menyiapkan Baki Kerja-Kerja Elektrik Dan Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Di Empat (4) Buah Bengkel Baru Bagi Sekolah Menengah Vokasional (SMV) Rompin, Pahang

Kod Tender KP (BP-T) /SBTH/23/2016
Tarikh Iklan Disiarkan 20 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan --
Jabatan Bahagian Pembangunan Pelajaran
Muat Turun Menyiapkan Baki Kerja-Kerja Elektrik Dan Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Di Empat (4) Buah Bengkel Baru Bagi Sekolah Menengah Vokasional (SMV) Rompin, Pahang