Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan 'B' (Bekalan Perkhidmatan) Kementerian Pendidikan Malaysia Bil 15/2016 Dan Bil 17/2016

Kod Tender --
Tarikh Iklan Disiarkan 04 July 2016
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan -- 
Jabatan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
Muat Turun

Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan 'B' (Bekalan/Perkhidmatan) Bil. 15/2016

Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan 'B' (Bekalan/Perkhidmatan) Bil. 17/2016