Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan 'B' (Bekalan Perkhidmatan) Bilangan 18/2016 KBK Negeri Johor Kementerian Pendidikan Malaysia

Kod Tender --
Tarikh Iklan Disiarkan 14 July 2016
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan --
Jabatan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
Muat Turun Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan 'B' (Bekalan Perkhidmatan) Bilangan 18/2016 KBK Negeri Johor Kementerian Pendidikan Malaysia