Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan 'B' (Bekalan Perkhidmatan) Bil. 23/2016 Kementerian Pendidikan Malaysia

Kod Tender --
Tarikh Iklan Disiarkan 01 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan --
Jabatan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
Muat Turun Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan 'B' Bil. 23/2016