Keputusan Bagi Tender Menerbit, Mencetak Dan Membekal Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Tingkatan 1 Pembekalan Mulai Tahun 2016 (Kegunaan Mulai Tahun 2017)

Kod Tender 13/2015
Tarikh Iklan Disiarkan 20 May 2016
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan --
Jabatan Bahagian Buku Teks
Muat Turun Ringkasan Keputusan Tender