Cadangan Pembinaan Sekolah Baharu 30 Bilik Darjah Dan Lain-Lain Kemudahan Di Sekolah Kebangsaan Pulai Emas, Kulai Jaya, Johor

 Tarikh Iklan Disiarkan  20 September 2017
 Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan  1 November 2017
 Tajuk Dokumen  Muat Turun