Cadangan Membina Dan Menyiapkan Blok Tambahan Yang Mengandungi 6 Bilik Darjah Dan Lain-Lain Kemudahan Berkaitan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Piol, Jerantut, Pahang (Penyiapan Projek Terbengkalai)

 Jadual Ringkasan Tender Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Piol