eG-Tukar

  1. Apakah kriteria yang melayakkan guru untuk lulus bertukar ke negeri yang dimohon?
  1. Apakah jenis guru yang boleh memohon pertukaran melalui modul EG-Tukar?
  1. Mengapakah saya gagal dalam permohonan pertukaran?
  1. Bilakah keputusan permohonan pertukaran akan diumumkan?
  1. Berapa lamakah tempoh perkhidmatan yang melayakkan seseorang guru itu lulus bertukar?