Permohonan/Penggantian Sijil Matrikulasi

1. Siapakah yang layak memohon Sijil Matrikulasi KPM?

2. Adakah pelajar Program Matrikulasi KPM pada sesi 2016/ 2017 perlu memohon Sijil Matrikulasi KPM?

3. Apakah syarat-syarat penganugerahan Sijil Matrikulasi KPM?

4. Bagaimanakah saya hendak memohon Sijil Matrikulasi KPM?

5. Bilakah tarikh tutup permohonan Sijil Matrikulasi KPM?

6. Berapakah bayaran yang dikenakan untuk mendapatkan Sijil Matrikulasi KPM?

7. Apakah alamat emel yang boleh digunakan untuk menghantar borang permohonan saya?

8. Berapa lamakah masa untuk mendapatkan Sijil Matrikulasi KPM selepas membuat permohonan?

9. Bagaimanakah saya boleh menghubungi Bahagian Matrikulasi untuk sebarang pertanyaan berkaitan Sijil Matrikulasi KPM?

10. Bolehkah saya mendapatkan salinan gantian sekiranya saya kehilangan Sijil Matrikulasi KPM?