Permohonan/Kelayakan Permohonan Sekolah

SEKOLAH SENI MALAYSIA (SSeM)

1. Siapakah yang layak memohon ke Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni?

2. Adakah murid sekolah swasta diterima masuk ke Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni?

3. Bagaimanakah cara membuat permohonan ke Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni?

4. Bilakah permohonan ke Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni dibuka?

5. Apakah syarat kemasukan murid ke Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni?

 1. Lulus semua mata pelajaran dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam 3 mata pelajaran;
 2. Lulus dalam sesi uji bakat pemilihan murid;
 3. Bersetuju menerima kemasukan ke Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni yang ditawarkan mengikut bidang yang ditetapkan;
 4. Murid yang berjaya, wajib tinggal di asrama dan tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan;
 5. Mengemukakan rekod kesihatan murid;
 6. Mengemukakan semua dokumen asal semasa temu duga atau uji bakat;
 7. Permohonan akan ditolak sekiranya calon memalsukan sebarang dokumen semasa temu duga atau uji bakat

6. Bilakah sesi uji bakat pemilihan murid diadakan?

7. Bilakah semakan status permohonan masuk ke Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni dapat dibuat?

8. Bagaimanakah pengumuman keputusan tawaran ke Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni dapat diketahui?

9. Dalam sistem permohonan atas talian (online), saya telah diterima masuk ke Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni. Apakah langkah seterusnya yang perlu saya buat?

10. Adakah surat tawaran dihantar kepada calon yang berjaya masuk ke Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni?

11. Bilakah pendaftaran murid ke tingkatan satu di Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni dibuat?

12. Adakah Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni juga mengambil murid selain daripada tingkatan satu?

13. Siapakah yang dapat dihubungi sekiranya saya perlukan maklumat lanjut berkaitan Sekolah Seni Malaysia atau Program Pendidikan Seni?

 

SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM)

1. Syarat Umum Kemasukan ke Sekolah Sukan Malaysia

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh doktor yang bertauliah, sihat tubuh badan dan bebas daripada sebarang penyakit kronik, penyakit lelah (asthma) atau penyakit berjangkit.
 3. Bersetuju menerima Sekolah Sukan Malaysia yang ditawarkan dan jenis sukan yang ditetapkan.
 4. Bersetuju mematuhi sepenuhnya semua peraturan dan arahan Sekolah Sukan Malaysia yang berkaitan.
 5. Telah melalui proses kenalpasti bakat (Talent Searching (TID)/Talent Scouting).
 6. Keutamaan akan diberi kepada atlet murid yang mewakili negeri di peringkat kebangsaan dalam sukan yang diceburi. (Contoh: Majlis Sukan Sekolah Malayisa (MSSM) dan kejohanan yang diiktiraf oleh KPM).

2. Syarat Khusus Kemasukan ke Sekolah Sukan Malaysia

i. Pengambilan atlet murid Sekolah Rendah Tahun 5 dan 6

ii. Pengambilan atlet murid Sekolah Menengah Tingkatan 1

iii. Pengambilan atlet murid Sekolah Menengah Tingkatan 2 hingga 5

 3. Prosedur permohonan murid ke Sekolah Sukan Malaysia (SSM)

 1. Pencalon memohon menggunakan Sistem Permohonan Atas Talian melalui laman web Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) https://spsssm.moe.gov.my/.
 2. Pencalon perlu mencetak satu (1) salinan maklumat permohonan. Salinan maklumat permohonan tersebut perlu disahkan beserta cap rasmi Ketua Jabatan dan dihantar kepada Pengarah Bahagian Sukan, KPM.

 SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP)

1. Bagaimanakah cara untuk memohon ke SBP?

2. Siapakah yang boleh memohon?

3. Bolehkah murid Tingkatan Dua, Empat dan Lima memohon?

4. Bolehkah permohonan dilakukan sebelum keputusan UPSR/PT3 diumumkan?

5. Bagaimana cara untuk akses sistem permohonan?

6. Sekiranya akses disekat, apa yang perlu dilakukan?

7. Apakah syarat pemilihan murid ke SBP?

  1. Murid mestilah warganegara Malaysia.
  2. Murid Sekolah Kebangsaan (SK)
  3. Murid yang berada dalam set toleransi Graf Toleransi UKSBP
  4. Murid cemerlang akademik
  5. Murid aktif dalam kokurikulum.
  1. Murid mestilah warganegara Malaysia.
  2. Murid bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.
  3. Murid cemerlang akademik (minimum Gred A bagi 6 mata pelajaran dan sekurang- kurangnya Gred C bagi mata pelajaran yang lain).
  4. Murid lulus saringan/temuduga (hanya di KISAS).
  5. Murid aktif dalam kokurikulum.

8. Kurikulum Bersepadu Tahfiz (TMUA - Tahfiz Model Ulul Albab):-

a) Bagaimana cara untuk memohon ke SBP yang menawarkan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (TMUA - Tahfiz Model Ulul Albab)?

b) Apakah syarat untuk terpilih ke SBP KBT (TMUA)?

9. Selepas cetakan, beberapa kesalahan maklumat didapati dalam permohonan. Apa yang perlu dilakukan?

10. Adakah pemohon perlu sertakan salinan sijil sebagai bukti mengesahkan penglibatan dalam Kokurikulum?

11. Ujian Kemasukan Sekolah Berasrama Penuh (UKSBP):-

a) Apakah yang dimaksudkan dengan Ujian Kemasukan Sekolah Berasrama Penuh (UKSBP)?

b) Apakah kesan UKSBP kepada peluang murid untuk ditawarkan ke SBP?

c) Adakah murid yang tidak berjaya/tidak menduduki UKSBP masih berpeluang untuk ditawarkan ke SBP?

12. Adakah murid yang tidak memohon pada tarikh yang ditetapkan masih berpeluang ke SBP?

13. Bilakah e-Rayuan dibuka?

14. Bagaimanakah mengisi permohonan e-Rayuan secara online dan cara menyemak e-Rayuan?

 1. Masuk ke laman sesawang: www.moe.gov.my
 2. Klik semakan ke SBP Tingkatan 1 atau Tingkatan 4.
 3. Masukkan angka giliran UPSR/PT3.
 4. Masukkan maklumat yang diminta dalam ruangan catatan.
 5. Klik pada e-rayuan.
 6. Hantar.

15. Bolehkah pemohon yang gagal mendapat tempat menukar SBP pilihan apabila membuat e-Rayuan?

16. Bagaimanakah semakan keputusan ke SBP boleh dibuat?

 1. Laman sesawang KPM: www.moe.gov.my
 2. Kaunter Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, KPM
 3. Talian hotline BPSBPSK: 03-8321 7400

17. Apa yang perlu dibuat sekiranya murid berjaya mendapat tempat di SBP?

18. Apabila semakan status keputusan permohonan ke SBP dilakukan, mesej yang tertera menyatakan rekod permohonan tiada dalam sistem. Mengapakah perkara ini berlaku?

19. Adakah pertukaran murid antara SBP dibenarkan?

20. Bolehkah murid menukar aliran?

Sebarang pertukaran aliran mata pelajaran yang ditawarkan tidak akan dipertimbangkan.

21. Bilakah tarikh pendaftaran ke SBP?

24. Benarkah seorang murid hanya ditawarkan satu tempat sahaja sama ada SBP atau MRSM?

25. Apakah pakej mata pelajaran dan aliran yang ditawarkan di SBP? 

a ) Pakej aliran mata pelajaran yang ditawarkan kepada murid Tingkatan Empat SBP adalah seperti berikut:

SAINS

AGAMA

KBT (TMUA)

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/
  Pendidikan Moral
 • Matematik
 • Sains
 • Geografi
 • Asas Sains
 • Komputer/
  Rekabentuk
  Teknologi
 • Bahasa Antarabangsa:
  (*Pilihan: Bahasa
  Arab Komunikasi /
  Bahasa Jepun /
  Bahasa Perancis /
  Bahasa Jerman /
  Bahasa Cina
  Komunikasi /
  Bahasa Korea)
 • Bahasa Melayummm
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Arab
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam
 • Matematik
 • Sains
 • Geografi
 • Asas Sains Komputer/
  Rekabentuk
  Teknologi
 • Bahasa Antarabangsa:
  (*Pilihan: Bahasa
  Jepun / Bahasa
  Perancis / Bahasa
  Jerman / Bahasa
  Cina Komunikasi /
  Bahasa Korea)
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Arab
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam
 • Matematik
 • Sains
 • Geografi
 • Asas Sains
 • Komputer/
  Rekabentuk
  Teknologi
 • Hifz Al-Quran
 • Maharat Al-Quran
 • Bahasa Antarabangsa:
  (*Pilihan: Bahasa
  Jepun / Bahasa
  Perancis / Bahasa
  Jerman / Bahasa
  Cina Komunikasi/
  Bahasa Korea)

 

b ) Pakej aliran mata pelajaran yang ditawarkan kepada murid Tingkatan Empat SBP adalah seperti berikut:

SAINS TULEN

SAINS TULEN AGAMA

SAINS TEKNIKAL

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Matematik
 • Bahasa Arab
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
 • Matematik
 • Grafik Komunikasi Teknikal
 • Asas Kelestarian
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia

AGAMA IKHTISAS

SAINS SOSIAL

TAHFIZ SAINS (TMUA)

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Matematik
 • Sains
 • Bahasa Arab
 • Matematik      Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Pendidikan Al-Quran dan Al- Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam
 • Matematik
 • Sains
 • Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam
 • Bahasa Arab
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Hifz Al-Quran
 • Maharat Al-Quran