Permohonan/Kelayakan Permohonan PERMATA

I. PERMATA Negara

Apakah syarat kelayakan memohon PERMATA Negara?

1. Anak pemohon mestilah berumur di antara 1 hingga 4 tahun untuk memasuki program PERMATA Negara.

II. PERMATApintar

Apakah syarat kelayakan memohon PERMATApintar?

 Carta Alir Kemasukan Ke Kolej PERMATApintar

 III. PERMATA SENI

 1. Syarat-Syarat Penyertaan PERMATA Seni Koir

 2. Syarat-Syarat Penyertaan PERMATA Seni Muzik

 3. Syarat-Syarat Penyertaan PERMATA Seni Tari

IV. PERMATA INSAN

ke2

Saluran Kedua

Saluran Kedua

V. PERMATA KURNIA

Apakah syarat kelayakan memohon PERMATA KURNIA?