Permohonan/Kelayakan Permohonan Prasekolah

PRASEKOLAH

1. Apakah syarat kelayakan memohon prasekolah KPM?

2. Bagaimanakah untuk memohon prasekolah KPM?