Permohonan/Kelayakan Permohonan Prauniversiti

KOLEJ TINGKATAN 6

1. Apakah syarat kelayakan memohon Kolej Tingkatan 6?

2. Bagaimanakah untuk memohon ke Kolej Tingkatan 6?

MATRIKULASI

1. Bagaimanakah cara memohon Program Matrikulasi KPM?

2. Bilakah PMI (permohonan melalui internet) mula dibuka dan tarikh tutup permohonan?

3. Apakah program yang ditawarkan?

 1. Program Matrikulasi Satu Tahun (PST) - dua (2) semester. Jurusan Sains, Jurusan Perakaunan dan Aliran Teknikal bagi pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera.
 2. Program Matrikulasi Dua Tahun (PDT) - empat (4) semester. Jurusan Sains bagi pelajar Bumiputera sahaja.

4. Apakah bidang pengkhususan yang ditawarkan oleh Program Matrikulasi, KPM?

 1. Jurusan Sains
 2. Jurusan Perakaunan
 3. Aliran Teknikal

5. Bolehkah pelajar yang tidak mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan dalam SPM memohon jurusan Perakaunan (M003)?

6. Bagaimanakah proses pemilihan pelajar dibuat?

7. Di manakah Program Matrikulasi KPM dijalankan?

8. Apakah syarat kelayakan minimum? Dan apakah mata pelajaran yang dikira merit?

JURUSAN SAINS

JURUSAN PERAKAUNAN

ALIRAN TEKNIKAL

C

BAHASA MELAYU

C

BAHASA MELAYU

C

BAHASA MELAYU

C

BAHASA INGGERIS

C

BAHASA INGGERIS

C

BAHASA INGGERIS

B

MATEMATIK

C

MATEMATIK

B

MATEMATIK

C

MATEMATIK TAMBAHAN

C

MATEMATIK TAMBAHAN

C

MATEMATIK TAMBAHAN

C

KIMIA

C

FIZIK/ KIMIA/ BIOLOGI/ SAINS/ SAINS TAMBAHAN/ TEKNOLOGI KEJURUTERAAN/ ASAS KELESTARIAN / SAINS PERTANIAN /
PERTANIAN/ EKONOMI RUMAH TANGGA/ SAINS RUMAH TANGGA/ REKA CIPTA/ TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI /
SAINS KOMPUTER/ SAINS SUKAN/ LUKISAN KEJURUTERAAN/ GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL/ PRINSIP PERAKAUNAN / 
EKONOMI ASAS/ EKONOMI/ PERDAGANGAN/ PERNIAGAAN/ PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH/ TASAWWUR ISLAM/ PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM/ PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL/ PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK 
(DUA (2) TERBAIK)

C

FIZIK

C

FIZIK/BIOLOGI
(SALAH SATU)

   

C

BIOLOGI/ SAINS TAMBAHAN/ TEKNOLOGI KEJURUTERAAN/ ASAS KELESTARIAN/ SAINS PERTANIAN/ PERTANIAN/ 
EKONOMI RUMAH TANGGA/ SAINS RUMAH TANGGA/ REKA CIPTA/ TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI/ 
SAINS KOMPUTER/ SAINS SUKAN/ LUKISAN KEJURUTERAAN/ GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL/ PRINSIP PERAKAUNAN/ EKONOMI ASAS/ 
EKONOMI/ PERDAGANGAN/ PERNIAGAAN/ PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM/ PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL/
PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK 
(SALAH SATU)

       

LULUS

KIMIA

LULUS

SEJARAH

LULUS

SEJARAH

LULUS

SEJARAH

MATA PELAJARAN BERTANDA GELAP UNTUK PENGIRAAN MERIT

 9. Saya ditawarkan Program Matrikulasi Satu Tahun (PST), bolehkah saya memohon Program Matrikulasi Dua Tahun (PDT)? Bagaimanakah cara memohon?

10. Saya memohon Jurusan Sains semasa mengisi borang permohonan secara dalam talian dan saya berjaya ditawarkan Jurusan Sains. Namun sekarang saya lebih berminat dalam Jurusan Perakaunan. Apa yang perlu saya lakukan?

11. Bolehkah saya menangguh pendaftaran?

12. Bolehkah saya memohon pertukaran Jurusan/Aliran selepas mendapat tawaran?

 1. Hanya pertukaran Jurusan Sains kepada Perakaunan sahaja dibenarkan. Surat rayuan perlu dihantar kepada pengarah kolej anda mendaftar.
 2. Pertukaran Jurusan Perakaunan kepada Sains tidak dibenarkan.
 3. Pertukaran dari Aliran Teknikal kepada Jurusan Sains atau sebaliknya perlu disalurkan kepada Pengarah Bahagian Matrikulasi di Putrajaya.

13. Adakah pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan boleh di tempatkan ke Semenanjung Malaysia?

14. Bolehkah saya mohon pertukaran kolej?

15. Adakah saya dibenarkan untuk menangguh pengajian?

16. Adakah saya dikenakan denda jika berhenti daripada pengajian?

 SEKOLAH SUKAN MALAYSIA

1. Apakah prosedur pengambilan murid ke program Prauniversiti di SSM?

Pelajar perlu mencetak salinan dan mendapatkan ulasan daripada jurulatih dan pihak sekolah.

  SYARAT-SYARAT AM

1.1

Mewakili negeri/negara.

1.2

Telah menduduki peperiksaan SPM dan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.

1.3

Umur tidak melebihi 20 tahun pada tarikh pendaftaran tahun kemasukan.

1.4

Hendaklah mendapat perakuan dan diiktiraf oleh Majlis Sukan Negara / Negeri dan Persatuan Sukan Kebangsaan (PSK).

1.5

Lulus pemeriksaan kesihatan oleh doktor yang bertauliah, sihat tubuh badan dan bebas daripada sebarang penyakit kronik, penyakit lelah atau penyakit berjangkit.

1.6

Tawaran hanya sah sekiranya pelajar bersetuju menerima SSM yang ditawarkan.

 

2.0 PANDUAN PEMOHONAN
 

Semua pemohon dikehendaki mengikut prosedur permohonan seperti berikut:

2.1

Mengisi borang permohonan secara online dengan lengkap. Kemudian, tekan butang SIMPAN

2.2

Mencetak borang tersebut serta-merta. Kemudian isikan maklumat pada ruang berikut dengan lengkap

 

a. Ruang E. Ulasan Jurulatih

 

b. Ruang F. Ulasan PK Sukan / PK Ko Kurikulum

 

c. Ruang G. Perakuan

 

d. Ruang H. Pengesahan

2.3

Poskan borang yang telah lengkap diisi beserta sijil-sijil kepada :

 

Pengarah 
Bahagian Sukan
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 1 & 7, Blok E13, Kompleks Kerajaan Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 PUTRAJAYA 
(u/p: Unit Sekolah Sukan Malaysia)

 

Nota Penting :

 

ยท 

Borang yang TIDAK LENGKAP dan LEWAT diterima tidak akan diproses.

 

3.0

SYARAT -SYARAT KHAS

A. ALIRAN SAINS

B. ALIRAN PENGURUSAN

C. ALIRAN SASTERA

Sekurang-Kurangnya Mendapat Kepujian Dalam Mata Pelajaran Matematik Moden dan Bahasa Inggeris ;

Sekurang-Kurangnya Lulus Dalam Mata Pelajaran Matematik Moden dan Bahasa Inggeris ;

Sekurang-Kurangnya Lulus Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris;

Lulus sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran daripada yang berikut:

Lulus Sekurang-Kurangnya 2 Mata Pelajaran Yang Berikut:

Lulus Sekurang-Kurangnya 3 Mata Pelajaran Yang Berikut:

 • Biologi
 • Perdagangan
 • Perdagangan
 • Fizik
 • Ekonomi Asas
 • Ekonomi Asas
 • Kimia
 • Prinsip Akaun
 • Prinsip Akaun
 • Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Inggeris
 • Teknologi Maklumat
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Perdagangan
 • Rekacipta
 • Rekacipta
 • Ekonomi Asas
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Prinsip Akaun
 • Sains Tambahan
 • Sains
 • Bahasa Inggeris
 • Teknologi Maklumat
 • Teknologi Maklumat
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Sains Sukan
 • Sains Sukan
 • Rekacipta
 • Pendidikan Moral
 • Pendidikan Moral
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Islam
 • Sains Sukan
 
 • Geografi

ASASI

1. Syarat Am permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf adalah seperti berikut:

2. Program Pengajian UA dan Politeknik Premier

3. Program pengajian yang terbuka kepada semua pemohon yang berkelayakan: