Integrated Cumulative Grade Point Average (iCGPA)

1. Apakah iCGPA?

Integrated Cumulative Grade Point Average (iCGPA) atau Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu adalah penilaian bersepadu dan sistem pelaporan kepada pembangunan pelajar dari segi etika dan nilai-nilai, pengetahuan deklaratif dan juga kemahiran teknikal pelajar dalam disiplin masing-masing.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan laman sesawang dalam iCGPA?

Spider Web adalah satu set ciri-ciri yang perlu dicapai oleh setiap pelajar pada akhir semester mengikut 8 domain:
  1. Pengetahuan, Psikomotor/Amali/Kemahiran Teknikal
  2. Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial
  3. Sikap dan Profesionalisme
  4. Komunikasi dan Kemahiran
  5. Kepimpinan dan Kerja Berpasukan
  6. Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran Saintifik
  7. Maklumat Kemahiran Pengurusan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dan;
  8. Pengurusan dan Kemahiran Keusahawanan.

3. Mengapa iCGPA yang diperlukan?

iCGPA diperlukan untuk menerangkan prestasi pelajar yang meliputi tiga aspek kemahiran, iaitu kognitif, psikomotor dan afektif. Pelajar akan dapat mengenal pasti segala kelemahan dalam sifat mereka dan mendapatkan bantuan atau merangka strategi bagi memperbaiki pengalaman pembelajaran semasa di universiti.
  • Hits: 4807

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 16 Januari 2021, 20:44.