Seminar Kesedaran Kumpulan Pelaksana

 

Laporan
Slaid

pdf Sesi 1 - Pengenalan Kepada EA (3.56 MB)
pdf Sesi 2 - EA Sektor Awam Malaysia MyGovEA (1.26 MB)
pdf Sesi 3 - Perkongsian EA - HUSM (8.40 MB)
pdf Sesi 4 - Perkongsian EA - KPKT (3.25 MB)
pdf Sesi 5 - Projek EA - KPM (2.65 MB)

Gambar

1_1.JPG 1_10.JPG 1_15.JPG

1_18.JPG 1_19.JPG 1_24.JPG

1_25.JPG 1_26.JPG 1_27.JPG

1_28.jpg 1_29.jpg 1_3.JPG

1_9.JPG