SEBUT HARGA KONTRAK PUSAT BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERABOT BERASASKAN LOGAM BAGI PEMEROLEHAN KELENGKAPAN BILIK OPERASI SKIM PINJAMAN BUKU TEKS DAERAH (BOSD), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA , ZON SABAH

Kod Sebut Harga : SKP/SH/34/2017

Tarikh Tutup : 18 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)

Tarikh Iklan Disiarkan 11 September 2017
1. Dokumen Tawaran Sebut Harga Muat Turun
2. Lampiran Q Muat Turun
3. Lampiran T1 - Spesifikasi Muat Turun
4. Lampiran T2 - Senarai Kontrak Yang Telah Dijalankan Muat Turun
5. Lampiran T3 - Senarai Kontrak Yang Sedang Dijalankan Muat Turun
6. Lampiran T4 - Maklumat Syarikat Muat Turun
7. Borang K1 - Syarat-syarat Kontrak Muat Turun
8. Borang K2 - Borang Akuan Sebut Harga Muat Turun
9. Borang K3 - Tawaran Harga Muat Turun
10. Borang K8 - Surat Akuan Pembida Muat Turun