Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyenggaraan Van Siaran Luar Dan Studio 2 Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) 2018

Kod Tender Tawaran Sebut Harga 20/2018
Tarikh Iklan Disiarkan 28 Mei 2018
Tarikh Tutup 7 Jun  2018
Tajuk Bahan/Muat Turun Tawaran Sebut Harga Syarat dan Peraturan Sebutharga