Sebut Harga Bagi Kerja- Kerja Penyenggaraan Dan Pembaikan Sistem DC Elektrik Van Siaran Luar, Bahagian Teknologi Pendidikan

Kod Tender Tawaran Sebut Harga 21/2018
Tarikh Iklan Disiarkan 28 Mei 2018
Tarikh Tutup 7  Jun 2018
Tajuk Bahan/Muat Turun Tawaran Sebut Harga Syarat dan Peraturan Sebutharga