Ralat : Sebut Harga Untuk Menyiapkan Baki Kerja-Kerja Elektrik Dan Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Di Empat (4) Buah Bengkel Baru Bagi Sekolah Menengah Vokasional (SMV) Rompin, Pahang

Kod Tender
 KP (BP-T)/SBTH/23/2016
Tarikh Iklan Disiarkan  20 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan  --
Jabatan  Bahagian Pembangunan Pelajaran
Muat Turun Ralat : Sebut Harga Untuk Menyiapkan Baki Kerja-Kerja Elektrik Dan Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Di Empat (4) Buah Bengkel Baru Bagi Sekolah Menengah Vokasional (SMV) Rompin, Pahang