Perkhidmatan Membekal Peralatan Elektrik, Perkakasan Dan Peralatan Bukan Elektrik Untuk Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia

Kod Tender KPM.BKP. 12/2015
Tarikh Iklan Disiarkan 22 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen Dikembalikan --
Jabatan Bahagian Khidmat Pengurusan
Muat Turun Perkhidmatan Membekal Peralatan Elektrik, Perkakasan Dan Peralatan Bukan Elektrik Untuk Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia