Redesigning Higher Education

Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu (iCGPA)

Mekanisma bersepadu pentaksiran, pelaporan pencapaian dan pembangunan pelajar yang mengambil kira peningkatan adab, keilmuan dan keupayaan pelajar.

Baca seterusnya

2u2i

Pengalaman pembelajaran pelajar berasaskan pengalaman dan perkhidmatan secara efektif di luar kampus yang disediakan oleh pihak industri.

Baca seterusnya

CEO @ Faculty

Perkongsian ilmu bersama peneraju utama industri tempatan dan antarabangsa berkenaan pengetahuan dan pengalaman di dalam industri berkaitan dengan pelajar dan komuniti setempat.

Baca seterusnya

Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (APEL)

Satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu.

Baca seterusnya

Pembelajaran Atas Talian (MOOC)

Massive Open Online Courses merupakan kursus pembelajaran dalam talian (online) yang terbuka secara percuma.

Baca seterusnya

Translational Research

Translational Research ialah penyelidikan yang menghasilkan outcome berimpak kepada kerajaan, komuniti, industri dan akademia. KPT telah mengenal pasti beberapa penyelidikan blockbuster yang telah dihasilkan melalui peruntukan geran penyelidikan KPT seperti Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), Skim Geran Kajian Protaip (PRGS), Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS).

Baca seterusnya

Jaringan Penyelidikan Awam-Swasta (PPRN)

Inisiatif inovatif Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia bagi menggalakkan program inovasi yang berasaskan permintaan dalam memacu peningkatan produktiviti serta mengukuhkan pembangunan ekonomi Malaysia.

Baca seterusnya

Malaysian Research & Education Network (MYREN)

KPT melancarkan MYREN-X untuk meningkatkan infrastruktur lebar jalur MYREN di universiti awam dengan kapasiti sehingga 100 Gigabit sesaat. Inisiatif MYREN-X ini akan melengkapkan infrastruktur siber negara khusus bagi menyokong Lonjakan ke-7 (Ekosistem Inovasi) dan Lonjakan ke-9 (Pembelajaran dalam Talian Tahap Global) di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi).

Baca seterusnya

Gap Year

Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk menangguhkan pengajian untuk tempoh setahun atau dua (2) semester bagi mengikuti aktiviti kesukarelawan.

Baca seterusnya

 • Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu (iCGPA)

  Mekanisma bersepadu pentaksiran, pelaporan pencapaian dan pembangunan pelajar yang mengambil kira peningkatan adab, keilmuan dan keupayaan pelajar.

  Baca seterusnya

 • 2u2i

  Pengalaman pembelajaran pelajar berasaskan pengalaman dan perkhidmatan secara efektif di luar kampus yang disediakan oleh pihak industri.

  Baca seterusnya

 • CEO @ Faculty

  Perkongsian ilmu bersama peneraju utama industri tempatan dan antarabangsa berkenaan pengetahuan dan pengalaman di dalam industri berkaitan dengan pelajar dan komuniti setempat.

  Baca seterusnya

 • Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (APEL)

  Satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu.

  Baca seterusnya

 • Pembelajaran Atas Talian (MOOC)

  Massive Open Online Courses merupakan kursus pembelajaran dalam talian (online) yang terbuka secara percuma.

  Baca seterusnya

 • Translational Research

  Translational Research ialah penyelidikan yang menghasilkan outcome berimpak kepada kerajaan, komuniti, industri dan akademia. KPT telah mengenal pasti beberapa penyelidikan blockbuster yang telah dihasilkan melalui peruntukan geran penyelidikan KPT seperti Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), Skim Geran Kajian Protaip (PRGS), Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS).

  Baca seterusnya

 • Jaringan Penyelidikan Awam-Swasta (PPRN)

  Inisiatif inovatif Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia bagi menggalakkan program inovasi yang berasaskan permintaan dalam memacu peningkatan produktiviti serta mengukuhkan pembangunan ekonomi Malaysia.

  Baca seterusnya

 • Malaysian Research & Education Network (MYREN)

  KPT melancarkan MYREN-X untuk meningkatkan infrastruktur lebar jalur MYREN di universiti awam dengan kapasiti sehingga 100 Gigabit sesaat. Inisiatif MYREN-X ini akan melengkapkan infrastruktur siber negara khusus bagi menyokong Lonjakan ke-7 (Ekosistem Inovasi) dan Lonjakan ke-9 (Pembelajaran dalam Talian Tahap Global) di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi).

  Baca seterusnya

 • Gap Year

  Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk menangguhkan pengajian untuk tempoh setahun atau dua (2) semester bagi mengikuti aktiviti kesukarelawan.

  Baca seterusnya

  • Hits: 1233
  © 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
  Tarikh Kemaskini 16 Oktober 2019, 08:16.