Penajaan

 • Lepasan SPM

  Bantuan Kewangan Asasi
  Pembiayaan bantuan kewangan untuk pelajar golongan sasaran B40 dan M40 yang mengikuti program bertaraf asasi menggunakan syarat kelayakan masuk lulus SPM atau yang setaraf dengannya.

  Modular Kolej Komuniti
  Program Sijil Modular Kebangsaan (SMK) menggantikan program Sijil Kolej Komuniti (SKK) yang dilaksanakan di semua kolej komuniti (KK) mulai tahun 2011 dilaksanakan sebagai menyokong program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH).

  Tabung Pinjaman Pelajaran
  Prosedur, jadual bayaran, saluran dan kaedah bayaran balik Tabung Pinjaman Pelajaran serta maklumat peminjam.

 • Ijazah Pertama

  MyBrainSC
  Terbuka kepada warganegara Malaysia yang mengikuti pengajian peringkat ijazah pertama dan pasca ijazah sepenuh masa dalam bidang sains tulen (fizik, kimia, matematik dan biologi) di IPTA atau universiti terkemuka dunia atau bertaraf ivy league.

 • Ijazah Lanjutan

  MyPHD
  Program MyBrain15 yang menyediakan pembiayaan pengajian di peringkat Ijazah Kedoktoran untuk mencapai sasaran 60,000 pemegang PhD dari kalangan rakyat Malaysia menjelang tahun 2023.

  MyMaster
  Inisiatif di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) menerusi Program MyBrain15 bagi membiayai pengajian di peringkat Ijazah Sarjana.

  Sub Kepakaran/Post Doktoral
  Biasiswa kepada pensyarah-pensyarah di IPTA melanjutkan pengajian di peringkat Sub-Kepakaran Perubatan dan Pasca Kedoktoran di dalam dan luar negara.

  Diploma Keusahawanan Pasca-Siswazah
  Pengajian secara separuh masa di Cambridge Judge Business School, United Kingdom yang menjurus kepada perkongsian pengalaman keusahawanan, pembinaan budaya dan kemahiran keusahawanan, mempergunakan inovasi keusahawanan, membangunkan dan mengembangkan sektor industri baru serta membina rangkaian kerjasama global

  Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) / Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI)
  Terbuka kepada tutor, felo dan pensyarah di IPTA.

  Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) bagi Kakitangan bukan Akademik IPTA
  Terbuka kepada pegawai-pegawai bukan akademik di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Gred 41 dan ke atas bagi mengikuti pengajian di peringkat ijazah lanjutan di dalam dan luar Negara.

  Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) bagi Pegawai Skim Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT)
  Terbuka kepada Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional yang berkhidmat di Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai menyokong program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH).

  Kemudahan Cuti Belajar bagi Skim Perkhidmatan Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT)
  Penajaan bagi pegawai-pegawai Skim Perkhidmatan Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) di Gred 41 dan ke atas bagi mengikuti pengajian peringkat ijazah lanjutan sama ada dengan kemudahan cuti belajar bergaji penuh, separuh gaji dan tanpa gaji untuk pengajian di dalam / luar Negara.

 • Antarabangsa

  Malaysia International Scholarship
  Inisiatif oleh Kerajaan Malaysia untuk menarik pelajar terbaik daripada seluruh dunia untuk melanjutkan pengajian di Malaysia.

  Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan
  Peluang kepada pelajar yang terpilih daripada negara-negara Komanwel untuk belajar di peringkat Ijazah Lanjutan di Malaysia.

  Malaysian Technical and Cooperation Programme (MTCP)
  Peluang kepada pelajar untuk mengikuti pengajian akademik lanjutan di Malaysia berdasarkan hubungan antara kerajaan (G2G) tanpa terikat kepada bon dari Malaysia.

 • Khas

  Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti
  Bantuan kewangan diberikan hanya kepada pelajar Kolej Komuniti yang kurang berkemampuan iaitu pendapatan isi rumah tidak melebihi RM3,00 sebulan tanpa mengira bilangan tanggungan isirumah.

  Bantuan Kewangan OKU
  Insentif / biasiswa dan peluang kepada OKU yang berkebolehan / berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi.

  Biasiswa Sukan
  Galakan insentif kepada atlet yang cemerlang dalam bidang sukan serta mempunyai potensi akademik yang baik untuk meneruskan pengajian di IPT.

 • Hits: 8209
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 17 Oktober 2019, 20:03.