Institusi

Universiti Awam

Kategori Universiti Awam (UA)
Universiti Awam di Malaysia dikategorikan kepada tiga (3) kumpulan iaitu Universiti Penyelidikan, Universiti Komprehensif dan Universiti Berfokus (kejuruteraan, pendidikan, pengurusan dan pertahanan).

Senarai Universiti Awam
Senarai Universiti Awam yang diiktiraf di Malaysia.

Panduan Kemasukan ke Universiti Awam
Maklumat berkaitan institusi pengajian, senarai program pengajian yang ditawarkan, syarat khas program mengikut taraf kelayakan SPM/Setaraf atau STPM/Setaraf.

Institut Pendidikan Tinggi Swasta

Maklumat Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)
Maklumat berkaitan senarai semak penubuhan / pendaftaran IPTS, senarai daftar dan statistik IPTS, Pindaan Akta 555, Garis Panduan dan Pekeliling IPTS.

Politeknik

Kategori Politeknik
Politeknik di Malaysia dikategorikan kepada tiga (3) kumpulan iaitu Polteknik Premier, Konvensional dan METrO.

Senarai Politeknik
Senarai Politeknik yang diiktiraf di seluruh Malaysia.

Panduan Kemasukan ke Politeknik Premier
Maklumat berkaitan institusi pengajian, senarai program pengajian yang ditawarkan, syarat khas program mengikut taraf kelayakan lepasan SPM/Setaraf atau STPM/Setaraf di Politeknik Premier.

Panduan Kemasukan ke Politeknik Konvensional / METrO
Maklumat berkaitan institusi pengajian, senarai program pengajian yang ditawarkan, syarat khas program mengikut taraf kelayakan SPM / Setaraf di Politeknik Konvensional / METrO.

Kolej Komuniti / ILKA

Senarai Kolej Komuniti
Senarai Kolej Komuniti yang sedang beroperasi di seluruh Malaysia.

Senarai Institut Latihan Kemahiran Awam (ILKA)
Senarai Institut Latihan Kemahiran Awam (ILKA) yang bekerjasama dengan Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), JPT bagi pengambilan pelajar lepasan SPM / Setaraf atau lepasan Persijilan Kemahiran Malaysia.

Panduan Kemasukan ke Kolej Komuniti / ILKA
Maklumat berkaitan institusi pengajian, senarai program pengajian yang ditawarkan, syarat khas program mengikut taraf kelayakan SPM / Setaraf atau Persijilan Kemahiran Malaysia di Kolej Komuniti / ILKA.

  • Hits: 5695
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 04 April 2020, 10:41.