Maklumat Prasekolah

Bilangan Institusi 6,185
Bilangan Kelas 9,506
Bilangan Murid 207,227

(Sehingga Jun 2019) 

 

Muat turun pdf Garis Panduan Pengurusan Prasekolah KPM (Cetakan 2018) (1.94 MB)