Objektif Pendidikan Prasekolah

Prasekolah di Aliran Perdana

Menyediakan peluang kepada murid untuk mencapai objektif seperti yang berikut:

 • Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan;
 • Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam;
 • Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia;
 • Menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia;
 • Menyayangi dan menghargai alam sekitar;
 • Memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri;
 • Mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri;
 • Mengembangkan daya kreatif dan estetika; dan
 • Mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.

Prasekolah Pendidikan Khas

 • Menyediakan peluang pendidikan yang sesuai dan relevan dengan kebolehan Murid Berkeperluan Khas agar dapat berdikari dan menjalani hidup yang berkualiti;
 • Membangunkan perkembangan kognitif dan kemahiran bersosial serta mengurangkan masalah tingkah laku yang sering dikaitkan dengan kanak-kanak berkeperluan khas;
 • Meningkatkan perkembangan fizikal, bahasa, dan memahirkan pertuturan, psikologi dan kemahiran urus diri;
 • Mewujudkan sifat ingin tahu, berinisiatif dan berdisiplin;
 • Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam; dan
 • Menyediakan diri dengan kemahiran asas yang diperlukan untuk memberikan pengalaman persekolahan yang akan dilalui.

 • Hits: 15202

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 27 Mei 2023, 16:29.