Dasar Pendidikan Prasekolah

DASAR PENDIDIKAN PRASEKOLAH 

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) memperuntukkan Pendidikan Prasekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Melalui pernyataan dasar ini, KPM bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun.

Dari segi pendemokrasian pendidikan, dasar yang khusus membolehkan kanak-kanak menikmati peluang pendidikan prasekolah tanpa mengira pendapatan keluarga, kawasan tempat tinggal dan kumpulan etnik termasuk kanak-kanak berkeperluan khas.

Dasar Pendidikan Kebangsaan berkaitan pendidikan prasekolah :