Sekolah Berasrama Penuh

PENGENALAN

Kerajaan melalui Dasar Ekonomi Baru telah memberi penekanan kepada keperluan tenaga kerja dalam bidang sains dan teknologi. Dasar ini telah dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia Kedua (1975 – 1980) dan memberi penekanan kepada perkembangan sekolah berasrama penuh (SBP).

SBP diwujudkan bagi menyediakan suasana persekolahan yang terancang, terkawal dan kondusif bagi mengembangkan potensi murid yang cemerlang ke arah melahirkan modal insan berkualiti.

SBP memainkan peranan penting bagi mengembangkan tunas bakat terbaik negara dan mendemokrasikan pendidikan berkualiti kepada segenap lapisan masyarakat Malaysia. SBP menjana bakat yang sepadan dengan cabaran global.

PERMOHONAN KEMASUKAN

Permohonan kemasukan ke SBP boleh dibuat secara online sepenuhnya melalui laman sesawang www.moe.gov.my.

SYARAT PEMILIHAN MURID

Pemilihan Murid Tingkatan 1 :

 Pemilihan Murid Ke Tingkatan 4 :

  spreadsheet Muat Turun (11 KB) Senarai Sekolah Berasrama Penuh