Peranan dan Fungsi Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK)

  1. Melaksanakan program saringan kepada murid yang mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas.
  2. Melaksanakan ujian/penilaian dengan menggunakan peralatan khas/instrumen standard bagi mengenal pasti masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh kanak-kanak dan MBK.
  3. Melaksanakan program intervensi/rehabilitasi bagi meminimakan impak ketidakupayaan kanak-kanak dan MBK.
  4. Melaksanakan program intervensi awal dari aspek domain-domain perkembangan bagi kesediaan kanak-kanak ke alam persekolahan.
  5. Menyediakan perkhidmatan konsultasi mengikut bidang khusus iaitu Peripatetik, Audiologi, Patalogi Pertuturan Bahasa, Terapi Carakerja dan Psikologi bagi menyokong pendidikan MBK secara menyeluruh.
  • Hits: 28673

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 04 Oktober 2023, 15:35.