Pengenalan

Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) merupakan pusat khidmat setempat yang menyediakan perkhidmatan sokongan berbentuk intervensi, rehabilitasi dan konsultasi dalam bidang khusus iaitu Audiologi, Psikologi, Patalogi Pertuturan Bahasa, Terapi Carakerja dan Peripatetik.

Sokongan 3PK bertujuan meminimakan impak ketidakupayaan Murid Berkeperluan Khas (MBK) bagi membolehkan MBK menjalani proses pembelajaran dengan lebih baik selain membimbing MBK ke arah hidup berdikari serta bermakna.

Pengurusan 3PK negeri berada di bawa seliaan Cawangan Latihan dan Khidmat Bantu (CLKB), Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat 12 buah 3PK di seluruh Malaysia yang beroperasi di Sekolah Pendidikan Khas dan satu (1) beroperasi di Bahagian Pendidikan Khas.

  • Hits: 18076

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 04 Oktober 2023, 15:35.