Peranan JPN

Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) berperanan merancang dan mengurus PPKI, serta mengawal selia pelaksanaan pembangunan pendidikan bagi MBK di PPKI peringkat negeri.

  • Hits: 2748
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 13 Disember 2019, 15:33.