Peranan BPKHAS

Bahagian Pendidikan Khas berperanan merancang, mengurus dan mengawal selia pembangunan pendidikan bagi MBK di peringkat Kementerian.

  • Hits: 3719
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 06 Disember 2019, 20:49.