Program Penghantaran Pelajar Cmerlang Ke Universiti Luar Negara

SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS

Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang  http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan maklumat iklan, Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), temu duga, syarat bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.

BIDANG PENGAJIAN YANG DITAWARKAN