• Laman Utama
  • Pemberitahuan
  • Pengumuman
  • Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 8 Tahun 2021 Peralihan Penggunaan Kod British Braille Primer Kepada Kod Unified English Braille Bagi Murid Berkeperluan Khas Kurang Upaya Penglihatan Secara Berperingkat Mulai Tahun 2022

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 08 Disember 2023, 15:48.